Fastighetsägare

En attraktiv stadskärna lägger grunden för lönsam handel och god fastighetsekonomi. Som fastighetsägare i city har man ett särskilt ansvar eftersom fastighetens skötsel, utveckling och innehåll påverkar utvecklingen av stadskärnan som helhet. Vi bygger vidare på en lång tradition av samarbete där alla har mycket att vinna.  

Arkadien Fastigheter AB John Bauer Hotel
Brandtornet AB Jönköpings kommun
CA Fastigheter i Huskvarna AB Leif Ekwall Bygg AB
CA Tremurare AB Nivika
ELL-EFF Fastigheter AB Norrporten Fastighets AB
Fastighets AB Eric Ekblad Stiftelsen Fria Media
Fastighets AB L E Lundbergs Tolust Magasinet AB
Gambrinus AB Tosito Invest AB
GHV Fastighets Aktiebolag Västerhuset AB
Henningson Alhambra 5 K Vätterhem