Sommargågata på Öster

2 maj - 31 augusti

Välkommen till sommargågatan på Öster

 

Platsen där sommargågatan är uppförd är den plats som historiskt sett utgjorde den mest centrala delen av stadsdelen Öster i Jönköping. Flertalet av byggnaderna och gårdsmiljöerna här härstammar från sent 1700-tal och är kulturhistoriskt värdefulla. Idag inrymmer de såväl bostäder som en härlig blandning av verksamheter som alla på sitt sätt bidrar till kvarterts känsla och tillsammans kommer göra sommargågatan levande. Sommargågatan är skapad av Jönköping Kommun.

Här hittar du: 

Grand Hotel Mattgalleri Nordisk Möbelkonst
Zephyr Tattoo Parlour La Locandiera Grönt
Klädscoopet Intermezzo frisör Glamour Studio Emma
Kristina Brud & Fest Glassfabriken Samboosak
Prima Pizzeria Lexicon Yxhage Lås & Larm
Svenska kyrkan Kristinagården Jönköpings Hantverksförening
  Lindblad Arkitektur