Om Jönköping City AB

Jönköping City AB är ett cityutvecklingsbolag som ska stärka Jönköpings stadskärna i sin helhet genom ett aktivt samarbete mellan handeln, fastighetsägarna, kommunen och övrigt näringsliv. Visionen är att göra Jönköping city så trevligt att besökaren kommer tillbaka och rekommenderar andra att göra ett besök. Jönköping City AB ägs av Jönköpings kommun, fastighetsägare i city och Jönköping Handel.

Verksamheten i Jönköping City AB vänder sig ytterst till en mycket tydlig målgrupp: Besökaren. Det är viktigt att den positiva utvecklingen av Jönköpings stadskärna fortsätter och rollen som regioncentrum innebär att kraven på Jönköping är stora. Besökare och boende förväntar sig ett rikt utbud av kultur, handel och upplevelser. Stadens centrum ska dessutom vara lätt att komma till och trevligt att vistas i.

Attraktionskraft uppstår inte av sig självt och är inte för evigt given. Ett attraktivt Jönköping förutsätter att det finns engagerade och målmedvetna människor som är villiga att arbeta hårt för att ständigt göra staden ännu bättre. Näringsidkare, fastighetsägare samt kommunens anställda och politiker är naturligtvis nyckelfigurer i detta arbete, men även den enskilde invånaren har ett ansvar för att Jönköping är rent, tryggt och säkert.