Medlemskap

I Jönköping City möts människor och åsikter. Jönköping City är ett cityutvecklingsbolag som ägs av kommunen, fastighetsägarna och köpmännen gemensamt. Men det är också en medlemsorganisation, där du är med och skapar innehåll och utveckling! 

En levande och attraktiv stadskärna uppstår inte av sig självt. Det krävs samarbete och gemensamma ansträngningar för att city ska fortsätta utvecklas och bli ännu trevligare och roligare att besöka. Alla som driver någon form av verksamhet i city är beroende av varandra. Oavsett om dina kunder kommer för att shoppa, äta, bo, träna eller umgås så är det betydelsefullt att hela stadskärnan fungerar och marknadsförs på ett bra sätt. Därför är medlemskapet i Jönköping City en självklarhet för de flesta butiker, fastighetsägare, caféer, restauranger och andra cityföretagare i dag.

Som medlem i Jönköping City får du möjlighet att påverka och lyfta fram de frågor som är viktiga för dig och dina kunder. Du får också del av ett antal medlemsförmåner som kan underlätta för din verksamhet.