Organisation

Jönköping City AB ägs av Fastighetsägare i city, Jönköping Handel och Jönköpings Kommun.

Styrelse:
 

Jönköpings kommun  
Jutterström, Peter Ordinarie
Forsberg, Mona Ordinarie
Samuelsson, Anders Ordinarie
Boris, Hanns Suppleant
   
Föreningen Fastighetsägare i Jönköping City  
Ekblad, Ralf Ordinarie
Fritz, Tommy Ordinarie
Karlén, Peder Ordinarie, tillika ordförande
Claesson, Christian Ordinarie
Olsson, Magnus Ordinarie
Eidefjäll, Christer Suppleant
Svensson, Martin Suppleant
   
Jönköping Handel  
Bobin Lindqvist, Madeleine Ordinarie
Friberg, Klas Ordinarie
Gustavsson, Annika Ordinarie
Jutnäs, Anette Ordinarie
Svedermark, Sven Ordinarie
Andersson, Rickard Suppleant
Vahlgren Fagerberg, Ulrika Suppleant
   
Personal  
Rydell, Sven VD
Stigmarker, Beata Marknads- och kommunikationsansvarig
Johansson, Kristoffer Eventansvarig
Grdic, Tommy Näringslivsutvecklare City