Fastighetsägare

En attraktiv stadskärna lägger grunden för lönsam handel och god fastighetsekonomi. Som fastighetsägare i city har man ett särskilt ansvar eftersom fastighetens skötsel, utveckling och innehåll påverkar utvecklingen av stadskärnan som helhet. Vi bygger vidare på en lång tradition av samarbete där alla har mycket att vinna.  

Brandtornet AB Jönköpings kommun
BRF Saluhallshuset Karlströms
Bygginvest Fastighets AB L E Lundbergs
CA Fastigheter Nivika
Castellum Stiftelsen Fria Media
Fastighets AB Eric Ekblad Tinric Almen
ELL-EFF Fastigheter AB Tosito Invest AB
Hamhus Willhem
Henningssongruppen Västerhuset AB
HSB Vätterhem
John Bauer Hotel