Jönköping Handel

Föreningen bildades 6 oktober 1903. Det skedde vid ett sammanträde i Ole Bull-salen på Stora Hotellet. Initiativtagare var handlanden Tor Almén, som var Sveriges Allmäna Handelsförenings ombud i staden. Pionjärerna utgjordes av 50-talet köpmän. Idag har föreningen närmare 250 olika företag som medlemmar.

Föreningen har under senare år har gått ifrån att som tidigare vara en frontförening mot konsumenten, att idag mera arbeta med strategiska handelsfrågor inom handeln.

Jönköping-logga-liten

 

 

 

www.jonkopinghandel.com