Jönköpings Kommun

Jönköpings stadskärna är en helhet där tillgänglighet, utbud, aktiviteter och bemötande ingår liksom den fysiska utformningen på gator, torg och byggnader. Jönköping City AB och Jönköpings Kommun arbetar aktivt och medvetet med stadskärnans utveckling. Opinionsbildning, utbildning, renhållning, marknadsföring, öppettider och parkeringsmöjligheter är några av de områden som vi arbetar kontinuerligt med.

www.jonkoping.se | Stadsbyggnadsvisionen