Vision

Vision
”Jönköping city är så trevligt att besökaren kommer tillbaka och rekommenderar andra att göra ett besök. I bred samverkan skapar vi Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek.”

Verksamhetsidé
”Jönköping City skall stärka Jönköpings stadskärna genom ett aktivt samarbete mellan handeln, fastighetsägarna, kommunen och övrigt näringsliv.”

Värderingar
Tryggt – Att vistas i stadskärnan ska kännas säkert
Tolerant – Alla som vill besöka stadskärnan är välkomna
Trovärdigt – All utveckling av stadskärnan sker långsiktigt och medvetet
Trevligt - Att besöka stadskärnan är alltid trevligt
Tillgängligt - Stadskärnan ska vara tillgänglig för alla