Väster city

Väster city har sin egen karaktär. En stadsdel fylld av möjligheter med dagliga flöden av studenter, boende, jobbpendlare och besökare.

En promenad längs Västra Storgatan eller Barnarpsgatan vid olika tider på dygnet visar hur livet och funktionerna i Väster city varierar och samverkar. Handeln består i huvudsak av unika butiker med hög servicenivå och stort branchkunnande. Antalet kaféer, restauranger och krogar är betydligt fler i Väster city än i de övriga delarna av Jönköping.

Väster city är lätt att nå med cykel, buss, tåg och bil. I dag finns ett parkeringshus med 350 platser i omedelbar närhet till flertalet butiker och verksamheter. Det finns dessutom kantstensparkering utefter de viktiga affärsstråken, som vänder sig till korttidsbesökare i butiker och restauranger. 

Väster city är en trivsam stadsdel som just nu genomgår en mycket spännande utveckling. En affärsplan har tagits fram, med ett antal konkreta åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste åren. Förnyelsen av Väster city är ett samverkansprojekt inom ramen för stadsbyggnadsvisionen i Jönköping. Projektet drivs av Jönköpings kommun, Jönköping City, fastighetsägare och Jönköping Handel.

För mer information: se kommunens hemsida, eller kontakta oss på info@jonkopingcity.com