Macforum

Macforum grundades 1997 och är Apple-certifierade i tre led. Vår filosofi är att erbjuda robusta IT-lösningar baserade på effektivt och enkelt handhavande utifrån användarens villkor. Ett starkt supportteam bestående av Appleutbildade systemexperter garanterar driftsäkerhet och hög servicegrad. Apples erkänt användarvänliga produkter i kombination med hög kvalité på hårdvara (Apple placerar sig högst i kundnöjdhetstester) skapar bra förutsättningar för en IT-miljö anpassad för användaren och dess behov.

www.macforum.se