Önska Öster

Önska består idag av ett 40 tal butiker från Kalix i norr till Ystad i söder.

Önska är en kedja med stark vision, tydlig målplan och en effektiv och slimmad organisation. Demokratiskt fattade beslut, stark gemenskap, tydlig profilering, utbildning för butiksledare och personal, skapar god service och kunden får mer värden.

www.onska.se